Elbook.eu

Тестове по математика за 6. клас

Тест по математика за 6. клас. Рационални числа 1. Кои са целите положителни числа по-големи от -1,3 и по- малки от 2,4 ?

  A)  0 и 1

  Б)  -1 , 0 , 1 и 2

  В)  1 и 2

  Г)  0 , 1 и 2

 2. Числата: -6 , 3 , 6 , 12 имат средно аритметично:

  A)  3,75

  Б)  7,5

  В)  15

  Г)  27

 3. За кои стойности на x :
  2.|x-32|=14

  A)  -25 и 25

  Б)  32

  В)  33 и 19

  Г)  39 и 25

 4. Неизвестното число в равенството
  mimetex:-1\frac{3}{4}-x=-14+2
  e:

  A)  mimetex:10\frac{1}{4}

  Б)  mimetex:13\frac{3}{4}

  В)  mimetex:17\frac{3}{4}

  Г)  mimetex:-10\frac{1}{4}

 5. В 6а клас има 35 ученици. Момичетата са 1,5 пъти повече от момчетата. Какъв е броят на момичетата и момчетата?

  A)  18 и 16

  Б)  21 и 14

  В)  22 и 13

  Г)  24 и 12

 6. Намерете стойността на естественото число n, за което е вярно равенството: mimetex:\frac{3^2.5^{(n+1)}}{45}=\frac{5^8}{25}.

  A)  4

  Б)  5

  В)  6

  Г)  8Изберете си име: 

© 2009 elbook.eu

Начало | Контакти