Elbook.eu

Тестове по математика за 6. клас

Тест по математика за 6. клас. Рационални числа  1. Кои са целите положителни числа по-големи от -1,3 и по- малки от 2,4 ?

    A)  0 и 1

    Б)  -1 , 0 , 1 и 2

    В)  1 и 2

    Г)  0 , 1 и 2

  2. Числата: -6 , 3 , 6 , 12 имат средно аритметично:

    A)  3,75

    Б)  7,5

    В)  15

    Г)  27

  3. За кои стойности на x :
    2.|x-32|=14

    A)  -25 и 25

    Б)  32

    В)  33 и 19

    Г)  39 и 25

  4. Неизвестното число в равенството
    mimetex:-1\frac{3}{4}-x=-14+2
    e:

    A)  mimetex:10\frac{1}{4}

    Б)  mimetex:13\frac{3}{4}

    В)  mimetex:17\frac{3}{4}

    Г)  mimetex:-10\frac{1}{4}

  5. В 6а клас има 35 ученици. Момичетата са 1,5 пъти повече от момчетата. Какъв е броят на момичетата и момчетата?

    A)  18 и 16

    Б)  21 и 14

    В)  22 и 13

    Г)  24 и 12

  6. Намерете стойността на естественото число n, за което е вярно равенството: mimetex:\frac{3^2.5^{(n+1)}}{45}=\frac{5^8}{25}.

    A)  4

    Б)  5

    В)  6

    Г)  8Изберете си име: 

© 2009 elbook.eu

Начало | Контакти