Elbook.eu

Тестове по математика за 7. клас

Тест по математика за 7клас. Първи срокТест по математика за 7клас. Втори срокСтатистика на тестоветеСправочник по математика за 7. клас, I срокСправочник по математика за 7. клас, II срокТест по математика за 7клас. Първи срок 1. Намерете стойността на израза: mimetex:(8^2-5^2) - {(8-5)}^2 .

  A)  80

  Б)  96

  В)  120

  Г)  122

 2. Даден е израза :mimetex: M=\frac{x^2-12x-xy+12y}{x-y} . За кои стойности на x и y числената стойност на M e 0 ?

  A)  mimetex:x=12 \hspace{10}\cyr{i} \hspace{10} y=12

  Б)  mimetex:x=6\hspace{10}\cyr{i} \hspace{10} y=-6

  В)  mimetex:x= y =12

  Г)  mimetex:x=12 \hspace{10}\cyr{i} \hspace{10} y\neq12

 3. Кое от модулните уравнения няма решение?

  A)  mimetex:-|x^3-9|=-1

  Б)  mimetex:|4x-5|=0

  В)  mimetex:|2x^2+1|=0

  Г)  mimetex:|x|=5|x|

 4. От мястото А към мястото В тръгва пешеходец със скорост 6 км/ч. След един час от А по същия път тръгва автомобил със скорост 60 км/ч и пристига във В 30 минути преди пешеходеца. Какаво е разстоянието от А до В ?

  A)  mimetex:6\frac{2}{3}\hspace{10}\cyr{km}

  Б)  mimetex:10\hspace{10}\cyr{km}

  В)  mimetex:12\frac{1}{6}\hspace{10}\cyr{km}

  Г)  mimetex:18\hspace{10}\cyr{km}

 5. Лъчът mimetex:\small{\vec {OM}} разделя mimetex:\small{\angle AOB} на два ъгъла: mimetex:\small{\angle AOM} и mimetex:\small{\angle MOB}, чиито големини са в отношение mimetex:5:2. Лъчът mimetex:\small{\vec {OP}} е ъглополовяща на mimetex:\small{\angle AOB} и mimetex:\small{\angle POB=90^o}. Намерете големината на mimetex:\small{\angle MOB}

  A)  mimetex:26^o

  Б)  mimetex:26,5^o

  В)  mimetex:30^o

  Г)  mimetex:40^o

 6. При пресичането на успоредните прави mimetex:a и mimetex:b с mimetex:c се образуват mimetex:\angle 1 и mimetex:\angle 2 като mimetex:\angle 1:\angle 2=1:3. Правата mimetex:d е ъглополовяща на mimetex:\angle 1. Намерете големината на по-големия ъгъл, който се образува от пресичането на правата mimetex:d с правата mimetex:a.

  A)  mimetex:76^o

  Б)  mimetex:87,5^o

  В)  mimetex:140^o

  Г)  mimetex:157,5^o

 7. Даден е многочленът mimetex:M=
3a(x^3-2)+a(x^2-2x)+x^2(x+1)+2, където mimetex:a е параметър. За коя стойност на mimetex:a свободният член на многочлена е mimetex:10 ?

  A)  mimetex:-4

  Б)  mimetex:-2

  В)  mimetex:-\frac{4}{3}

  Г)  mimetex:\frac{4}{3}Изберете си име: 

© 2009 elbook.eu

Начало | Контакти