Elbook.eu

Тестове по математика за 8. клас

Тест по алгебра за 8. клас, І срок

Модулни и параметрични уравнения,системи линейни неравенства, квадратен корен, квадратно уравнение.

Тест по геометрия за 8. клас, І срок

Включва задачи за вектори, средна отсечка в триъгълника, медицентър, трапец, средна основа в трапеца.

Статистика на тестоветеСправочник по алгебра за 8. клас, I срокСправочник по алгебра за 8. клас, IІ срокСправочник по геометрия за 8. клас, I срокСправочник по геометрия за 8. клас, IІ срокТест по алгебра за 8. клас, І срок 1. Многоъгълник има 27 диагонала. Колко са върховете му?

  A)  9

  Б)  12

  В)  23

  Г)  27

 2. Кое от равенствата е вярно?

  A)  mimetex:\hspace{5mm}\sqrt{4}=3\hspace{5mm}

  Б)  mimetex:\hspace{5mm}\sqrt{\frac{225}{256}}=\frac{15}{16}\hspace{5}

  В)  mimetex:\hspace{5mm}\sqrt{576}=26\hspace{5mm}

  Г)  mimetex:\hspace{5mm}\sqrt{-1,21}=-1,1\hspace{5mm}

 3. Квадратна градинка с площ 16 кв.м е заобиколена от пътека с площ 9 кв.м. Каква е ширината на пътеката, ако външният и ръб е с форма на квадрат?

  A)  0,4 м

  Б)  0,5 м

  В)  1 м

  Г)  1,2 м

 4. Кои са допустимите стойности на израза:   mimetex:\frac{3}{x-3}-\frac{1}{x+3}=0   ?

  A)  mimetex: x=6 и mimetex: x=-6

  Б)  mimetex: x=3 и mimetex: x=-3

  В)  mimetex: x\neq3 и mimetex: x\neq-3

  Г)  mimetex: x\neq9 и mimetex: x\neq-9

 5. Решете уравнението:  mimetex:\left|{37x-74}\right|=-37

  A)  x=-3

  Б)  x=1

  В)  mimetex:x_1=1\hspace{10}x_2=3

  Г)  няма решение

 6. За кои стойности на параметъра mimetex:a решенията на неравенството  mimetex:ax-1\ge x+a  са в интервала  mimetex: x \in(-\infty;0]?

  A)  mimetex: a \in(-\infty;1]

  Б)  mimetex:a \in[-1;1)

  В)  mimetex:a \in[1; \infty)

  Г)  mimetex:a \in(1;\infty)

 7. Решението на неравенството: mimetex:\frac{2x+3}{5-x}>0 e:

  A)  mimetex: x \in(1\frac{2}{3}; \infty)

  Б)   mimetex: x \in(5; \infty)

  В)   mimetex: x \in(1\frac{1}{2}; 5)

  Г)  няма решение

 8. Разликата между две есествени числа е 4, а сборът на квадратите им е 520. Числата са:

  A)  14 и 18

  Б)  16 и 20

  В)  18 и 22

  Г)  19 и 23Изберете си име: 

© 2009 elbook.eu

Начало | Контакти
vfggg``