електронно издателство
iva rosenova, 31.03.2016 г.
to4niste
kremena, 31.03.2016 г.
.d

Полезни връзки

Национална библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“


Столична библиотека

Университетска библиотека
"Св. Климент Охридски"


Закон за
авторското право


Библиотека НБУ

Книжарница за учебници

съчетаване на книга и електронен носител

ELBOOK.EU е специализиран сайт за научна и учебна литература.

Целта му е да съчетае предимствата на книгата и интернет, да съкрати дистанцията между автор и читател.    . . .

Най-ново издание

Корица

ДА ПРЕОТКРИЕМ СТАТИСТИКАТА С IBM SPSS STATISTICS

   Автор: Зорница Ганева

   Вариант PDF

Книгата представлява самоучител по статитстика и IBM SPSS Statistics. Целта й е да помогне на студенти и
изследователи да придобият минимално необходимите знания, за да могат
самостоятелно да планират, провеждат и представят научно получените резултати от статистическото изследване.
За кого е предназначена книгата? Учебникът е практическо ръководство, което обяснява кога, къде и как статистиката може да се прилага в реалния живот: в процеса на взимане на решения при провеждане на научни изследвания в различни дисциплини.
За да се илюстрира как на практика се прилагат статистическите процедури за всяка от тях е представен пример от областта на социалните науки.
Монографията условно може да се раздели на две части. Първа част (Глави 1-9)
съдържа необходимите базови знания за провеждане и анализиране на различни
статистически тестове. Във всяка следваща глава се използват знания от предишната. Във втората част на учебника (Глави 10–25) са разгледани конкретни статистически тестове.

Анкета

Какъв формат на книгите предпочитате?

Онлайн
73% [164 гл.]
PDF
16% [36 гл.]
Друг
11% [25 гл.]