електронно издателство
съчетаване на книга и електронен носител

ELBOOK.EU е специализиран сайт за научна и учебна литература.

Целта му е да съчетае предимствата на книгата и интернет, да съкрати дистанцията между автор и читател.    . . .

Най-ново издание

Корица

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 2, 2020

Съдържание

Албена Чавдарова
Ломското педагогическо училище (1888-1933) – средище на образование и духовна култура


Анна А. Върбанова
Образователното дизайн изследване: познавателен жанр и sui generis подход спрямо дизайна в образованието (втора част)


Динко Господинов
Продължаващата квалификация на учителите в условията на електронно обучение


Емилия Еничарова
Културно-просветна и обществено-политическа дейност на католическа общност през ХVІІ-ХVІІІ в.


Йонка Първанова
Между теорията и практиката. Един разговор за реалностите и необходимостите в полето на училищния мениджмънт.(Интервю с Данко Калапиш, директор на 107 ОУ „Хан Крум” в гр. София


Любомир Попов
Спомени за някои колеги от катедрата


Марияна Илиева
Педагогическата подготовка на бъдещите гимназиални учители в стажантския институт на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1921-1945 г.)


Пенка Цонева
Образователната дейност на женските дружества в България (1948-1989)


Петя Иванова
Възпитанието в детските лагери 1989-1944 г.


Соня Маринкова-Йорданова
Поглед към проблема за обучението в слети класове


Пенка Цонева
Нов учебник по история на българското образование

Анкета

Какъв формат на книгите предпочитате?

Онлайн
71% [194 гл.]
PDF
19% [53 гл.]
Друг
10% [28 гл.]