електронно издателство
Вяра Тодорова, 22.01.2021 г.
От къде мога да я закупя?
Констанс Лиева, 27.05.2020 г.
iva rosenova,дано да сте случайно минаваща.

Полезни връзки

Национална библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“


Столична библиотека

Университетска библиотека
"Св. Климент Охридски"


Закон за
авторското право


Библиотека НБУ

Книжарница за учебници

Корица на книгата

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 2, 2015

Съдържание

Албена Чавдарова

Катедра „История на педагогиката и управление на образованието” към Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски” на 25 години

Пенка Цонева
Връзката църква - българско образование при цар Симеон


Емилия Еничарова
Конституционна уредба на образованието в Литва

Динко Господинов
Анализ на Закона за предучилищното и училищното образование

Йонка Първанова
Предизвикателства пред управлението на училищните финанси в условията на децентрализация и конкуренция


Марияна Илиева

Методическите схващания на Михаил Герасков (1874-1957)за чуждоезиковото обучение


Снежана Въчева

Подготовката на детски учителки в България в периода между двете Световни войни


Светлозар Вацов

За компетентностите в професионалния профил на училищните директори


Румяна Неминска

Методи на интердисциплинарно обучение


Корица на книгата

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 2, 2013

Съдържание

Мариана Мандева
Усъвършенстване на детската комуникативноречева компетентност чрез екипно обучение по писмено преразказване – начален училищен етап


Мариана Мандева, Ренета Минчева
Още веднъж за интерактивността в езиковото обучение на малките ученици


Моника Богданова, Кръстина Тодорова
Детето със специфични потребности – резултати от едно изследване


Динко Господинов
Удовлетвореност от труда при учителите – резултати от проведено изследване


Захари Захариев, Мирена Легурска
Проучване на теоретико-приложни разработки на педагогически специалисти, защитили I-ва професионално-квалификационна степен в департамента за информация и усъвършенстване на учители при СУ „Св. Климент Охридски” (2009 – 2012 г.)


Биляна Цонкова
Зорница Ганева. Още нещо за рака на гърдата


Габриела Кирова
Втори студентски научен форум на Факултета по начална и предучилищна педагогика

Корица на книгата

СОЦИАЛНА РАБОТА

предстоящо