електронно издателство
Констанс Лиева, 27.05.2020 г.
iva rosenova,дано да сте случайно минаваща.
Божидар Божинов, 24.02.2017 г.
Невероятна книга, която на изключително разбираем език обяснява сложната наука на статистиката и възможността й за използване в научни изследвания от нестатистици. Благодаря на автрката!

Полезни връзки

Национална библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“


Столична библиотека

Университетска библиотека
"Св. Климент Охридски"


Закон за
авторското право


Библиотека НБУ

Книжарница за учебници

ELBOOK.EU е специализиран сайт за научна и учебна литература.

Целта му е да съчетае предимствата на книгата и интернет, да съкрати дистанцията между автор и читател.

На авторите на научна литература предлагаме пълно или частично публикуване в електронен формат, издаване в класическия вид на книга на хартиен носител, предпечатна подготовка, коректорска обработка, получаване на ISBN, денонощно присъствие в интернет, сигурен и надежден сървър, показване от световните търсачки, при желание включване към Google Books.

За читателите предлагаме пълен или частичен безплатен достъп до изданията, търсачка за намиране на издания с нужната информация , възможност за закупуване на книги.

Издателство „Деал – Емилия Недялкова” е регистрирано през 2010 г. в регистъра на Националната агенция за ISBN към Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий" с издаване на книги в книжен и електронен вариант. Съобразно Закона за развитие на академичния състав и Правилника за неговото прилагане публикациите на електронен носител са изцяло валидни в процедурите за академично развитие.

Публикациите в ELBOOK.EU са в съответствие със Закона за авторското право.