електронно издателство
Корица на книгата

Контролът в управлението на училището

   Автори: Динко Господинов

   Вариант PDF

Монографията "Контролът на управлението в училище" предлага една съвременна визия на теорията и практикат на съвременния контрол в училище.

Разглежда се процеса на контрол, формитe и мтодите на контрол, психологическите аспекти на съпротивата срещу контрола. Представени са някои по-слабо познати у нас форми и методи на контрол като училищния одит, контролът по национални, локални и училищни индкатори, а също и по индикаторите за самооценяване на училището, учителското портфолио. Използвани са много примери от практиката на образованието в САЩ, Англия, Франция, Канада, Белгия, Швейцария.

Засегнати са и въпросите за мястото на контрола в информационната система на училището и планирането на контролната дейност.

Коментари

Мери, 06.05.2022 г.
От къде мога да си закупя книгата
 
Вашият коментар:
Име: