електронно издателство
Корица на книгата

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УЧИЛИЩНИ ОРГАНИЗАЦИИ

   Автори: Динко Господинов

   Вариант PDF

Монографията обхваща всички основни аспекти на управлението на човешките ресурси в училище - планиране на човешките ресурси, набиране и подбор, обучение и развитие на човешките ресурси, мотивиране, оценяване, кариерно развитие, организационна култура, управление на конфликтите, психологически договор.

Теоретичният анализ се основава на проучването на значителен брой литературни източници. Отделено е значимо внимание и на практиката на управлението на човешките ресурси в училище.

Използвани са много примери от практиката на УЧР в училищата в САЩ, Канада, Англия, Германия и др.

Книгата е предназначена за студенти, директори и помощник-директори на училища.

Коментари

Красимира Благоева, 02.02.2022 г.
От къде мога да я закупя?
Вяра Тодорова, 22.01.2021 г.
От къде мога да я закупя?
 
Вашият коментар:
Име: