електронно издателство

Notice: Use of undefined constant bid - assumed 'bid' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 12

Notice: Use of undefined constant rat - assumed 'rat' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 13

Notice: Use of undefined constant rat - assumed 'rat' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 14

Notice: Use of undefined constant ips - assumed 'ips' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 15

Notice: Use of undefined constant cid - assumed 'cid' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 17

Notice: Use of undefined constant autor - assumed 'autor' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 18

Notice: Use of undefined constant bid - assumed 'bid' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 19

Notice: Use of undefined constant bid - assumed 'bid' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 19
Корица на книгата
Notice: Use of undefined constant bid - assumed 'bid' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 23

Notice: Use of undefined constant zagl - assumed 'zagl' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 23

Контролът в управлението на училището


Notice: Use of undefined constant autor - assumed 'autor' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 25

Notice: Use of undefined constant bid - assumed 'bid' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 25

   Автори: Динко Господинов

   Вариант PDF


Notice: Use of undefined constant opis - assumed 'opis' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 32

Монографията "Контролът на управлението в училище" предлага една съвременна визия на теорията и практикат на съвременния контрол в училище.

Разглежда се процеса на контрол, формитe и мтодите на контрол, психологическите аспекти на съпротивата срещу контрола. Представени са някои по-слабо познати у нас форми и методи на контрол като училищния одит, контролът по национални, локални и училищни индкатори, а също и по индикаторите за самооценяване на училището, учителското портфолио. Използвани са много примери от практиката на образованието в САЩ, Англия, Франция, Канада, Белгия, Швейцария.

Засегнати са и въпросите за мястото на контрола в информационната система на училището и планирането на контролната дейност.

Коментари


Notice: Use of undefined constant comment - assumed 'comment' in /var/www/elbook.eu/komentar.php on line 12
Мери, 06.05.2022 г.
От къде мога да си закупя книгата
 
Вашият коментар:
Име: