електронно издателство

Notice: Use of undefined constant bid - assumed 'bid' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 12

Notice: Use of undefined constant rat - assumed 'rat' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 13

Notice: Use of undefined constant rat - assumed 'rat' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 14

Notice: Use of undefined constant ips - assumed 'ips' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 15

Notice: Use of undefined constant cid - assumed 'cid' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 17

Notice: Use of undefined constant autor - assumed 'autor' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 18

Notice: Use of undefined constant bid - assumed 'bid' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 19

Notice: Use of undefined constant bid - assumed 'bid' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 19
Корица на книгата
Notice: Use of undefined constant bid - assumed 'bid' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 23

Notice: Use of undefined constant zagl - assumed 'zagl' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 23

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УЧИЛИЩНИ ОРГАНИЗАЦИИ


Notice: Use of undefined constant autor - assumed 'autor' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 25

Notice: Use of undefined constant bid - assumed 'bid' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 25

   Автори: Динко Господинов

   Вариант PDF


Notice: Use of undefined constant opis - assumed 'opis' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 32

Монографията обхваща всички основни аспекти на управлението на човешките ресурси в училище - планиране на човешките ресурси, набиране и подбор, обучение и развитие на човешките ресурси, мотивиране, оценяване, кариерно развитие, организационна култура, управление на конфликтите, психологически договор.

Теоретичният анализ се основава на проучването на значителен брой литературни източници. Отделено е значимо внимание и на практиката на управлението на човешките ресурси в училище.

Използвани са много примери от практиката на УЧР в училищата в САЩ, Канада, Англия, Германия и др.

Книгата е предназначена за студенти, директори и помощник-директори на училища.

Коментари


Notice: Use of undefined constant comment - assumed 'comment' in /var/www/elbook.eu/komentar.php on line 12

Notice: Use of undefined constant comment - assumed 'comment' in /var/www/elbook.eu/komentar.php on line 12
Красимира Благоева, 02.02.2022 г.
От къде мога да я закупя?
Вяра Тодорова, 22.01.2021 г.
От къде мога да я закупя?
 
Вашият коментар:
Име: