електронно издателство

Notice: Use of undefined constant bid - assumed 'bid' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 12

Notice: Use of undefined constant rat - assumed 'rat' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 13

Notice: Use of undefined constant rat - assumed 'rat' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 14

Notice: Use of undefined constant ips - assumed 'ips' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 15

Notice: Use of undefined constant cid - assumed 'cid' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 17

Notice: Use of undefined constant autor - assumed 'autor' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 18

Notice: Use of undefined constant bid - assumed 'bid' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 19

Notice: Use of undefined constant bid - assumed 'bid' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 19
Корица на книгата
Notice: Use of undefined constant bid - assumed 'bid' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 23

Notice: Use of undefined constant zagl - assumed 'zagl' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 23

ДА ПРЕОТКРИЕМ СТАТИСТИКАТА С IBM SPSS STATISTICS


Notice: Use of undefined constant autor - assumed 'autor' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 25

Notice: Use of undefined constant bid - assumed 'bid' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 25

   Автори: Зорница Ганева

   Вариант PDF


Notice: Use of undefined constant opis - assumed 'opis' in /var/www/elbook.eu/novi2r.php on line 32

Книгата представлява самоучител по статитстика и IBM SPSS Statistics. Целта й е да помогне на студенти и
изследователи да придобият минимално необходимите знания, за да могат
самостоятелно да планират, провеждат и представят научно получените резултати от статистическото изследване.
За кого е предназначена книгата? Учебникът е практическо ръководство, което обяснява кога, къде и как статистиката може да се прилага в реалния живот: в процеса на взимане на решения при провеждане на научни изследвания в различни дисциплини.
За да се илюстрира как на практика се прилагат статистическите процедури за всяка от тях е представен пример от областта на социалните науки.
Монографията условно може да се раздели на две части. Първа част (Глави 1-9)
съдържа необходимите базови знания за провеждане и анализиране на различни
статистически тестове. Във всяка следваща глава се използват знания от предишната. Във втората част на учебника (Глави 10–25) са разгледани конкретни статистически тестове.

Коментари


Notice: Use of undefined constant comment - assumed 'comment' in /var/www/elbook.eu/komentar.php on line 12
Божидар Божинов, 24.02.2017 г.
Невероятна книга, която на изключително разбираем език обяснява сложната наука на статистиката и възможността й за използване в научни изследвания от нестатистици. Благодаря на автрката!
 
Вашият коментар:
Име: